5 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ