Υπερμετρωπία: διάγνωση

Η υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία η εστίαση των αντικειμένων δεν γίνεται επάνω στον αμφιβληστροειδή των ματιών αλλά πίσω από αυτόν. Η πάθηση αυτή μπορεί να οφείλεται αφενός σε ελάττωση του προσθιοπίσθιου άξονα του ματιού, η λεγόμενη αξονική υπερμετρωπία, αφετέρου σε μειωμένη καμπυλότητα του κερατοειδούς, η λεγόμενη διαθλαστική υπερμετρωπία.

Συμπτώματα

Οι ασθενείς βλέπουν θαμπά ή κουράζονται εύκολα κυρίως όταν εστιάζουν σε κοντινή απόσταση. Όσον αφορά στη μακρινή όραση εξαρτάται από τους βαθμούς της υπερμετρωπίας και την ηλικία του ασθενούς. Στην παιδική ηλικία, όταν η υπερμετρωπία δεν είναι μεγάλη αντιρροπείται από την μεγάλη ικανότητα προσαρμογής των παιδιών και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη χορήγησης γυαλιών. Μετά την ηλικία των 30-35 ετών πρώτα εμφανίζεται η δυσκολία στη κοντινή όραση (computer, διάβασμα) και με τη πάροδο της ηλικίας εμφανίζεται η δυσκολία και στη μακρινή όραση(οδήγηση, τηλεόραση).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο για την υπερμετρωπία: διάγνωση

Tags: