Πριαπισμός και αντιμετώπιση

Πριαπισμός ονομάζεται η εμμένουσα στύση, που δε συνοδεύεται από σεξουαλική επιθυμία και είναι συνήθως επώδυνη. Η άμεση θεραπεία συνήθως είναι απαραίτητη, για να μην προκληθεί βλάβη του ιστού που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία πρόκλησης στύσης ή διατήρησής της (στυτική δυσλειτουργία).

Ο πριαπισμός εκδηλώνεται συνήθως σε άνδρες μεταξύ 20 έως 50 ετών, αλλά έχουν παρατηρηθεί ακόμα και σε αγόρια ηλικίας μεταξύ 5 και 10 ετών.

Ως προς την αιτία πρόκλησης, ο πριαπισμός διακρίνεται σε πρωτοπαθή (ιδιοπαθή) και δευτεροπαθή, και σε άλλο επίπεδο διακρίνεται σε ισχαιμικό τύπο (ή πριαπισμό χαμηλής ροής) και μη ισχαιμικό τύπο (ή πριαπισμό υψηλής ροής).

Ο ισχαιμικός τύπος, που είναι ο πιο συνήθης, είναι ο πιο επικίνδυνος, καθώς προκαλεί παρατεταμένη απόφραξη του φλεβικού δικτύου. Tο αίμα δε μπορεί να φύγει κατά τη φάση της χάλασης από το πέος κι έτσι απαιτείται άμεση αντιμετώπισή του. Μπορεί να εκδηλωθεί με ανεπιθύμητη στύση διάρκειας μεγαλύτερης των 6 ωρών, με άκαμπτο το σώμα του πέους και μαλακό το άκρο του πέους (βάλανος) και με επώδυνη στύση ή αρκετά ευαίσθητο στην στύση πέος. Στο μη ισχαιμικό τύπο, το αίμα είναι αρτηριακό και έτσι η αντιμετώπισή του μπορεί να καθυστερήσει για λίγο, χωρίς συνέπειες για τον ασθενή. Μπορεί να εκδηλωθεί με ανεπιθύμητη στύση που διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες, αλλά το πέος δεν είναι άκαμπτο, ενώ πολλές φορές η στύση είναι ανώδυνη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο για το πριαπισμό και αντιμετώπιση 

Tags: