Κήλη στο ανθρώπινο σώμα

Με τον όρο κήλη εννοούμε την προβολή ενός οργάνου, συνήθως ενδοκοιλιακού, διά μέσου ενός ευενδότου σημείου, το οποίον καλείται στόμιον, του κοιλιακού κυρίως τοιχώματος.

Η προβολή προς τα έξω των ενδοκοιλιακών οργάνων, οφείλεται συνήθως σε ρήξη- διάσπαση των μυοαπονευρωτικών στρωμάτων του τοιχώματος της περιοχής όπου συμβαίνει η κήλη, απόρροια διαταραχής της ανατομίας της περιοχής ή αυξημένης ενδοκοιλιακής πιέσεως..

 • Συνήθως εμφανίζεται:
 • Μετά από άρση βάρους
 • Παροξυσμικό και έντονο βήχα
 • Βαρειά χειρονακτική εργασία, όπου καταβάλλεται έντονη σωματική προσπάθεια με συνέπεια την αύξηση της ενδοκοιλιακής πιέσεως
 • Χρονία δυσκοιλιότητα
 • Συγγενώς (πολλές φορές αμέσως μετά την γέννηση)
 • Προχωρημένη ηλικία
 • Υποσιτισμός και κακή διατροφή (διαταραχή στην σύνθεση – αποδόμηση του κολλαγόνου)
 • Μετεγχειρητικώς σε ουλές και τραύματα, λόγω εξασθενήσεως των τοιχωμάτων κατά την ουλή ή μετά από διαπύηση αυτών
 • Παχυσαρκία
 • Εγκυμοσύνη.

Tags: