Διατροφικές συνήθειες και κεντρική παιδική παχυσαρκία

Ευρήματα πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων αποδεικνύουν ότι η κεντρική παιδική παχυσαρκία αποτελεί ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου – σε σχέση με τη «γενική» – κυρίως για διαταραχές του μεταβολισμού και καρδιομεταβολικές παθήσεις σε παιδιά . Κεντρική παχυσαρκία ονομάζεται αυτή, κατά την οποία το λίπος συγκεντρώνεται γύρω από την περιοχή της κοιλιάς…

Διατροφικές συνήθειες και κεντρική παιδική παχυσαρκία. Τα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία σε σύγκριση με εκείνα με μη-κεντρική παχυσαρκία ανέφεραν φτωχότερες διατροφικές συνήθειες, κυρίως όσον αφορά τη μείωση της συχνότητας κατανάλωσης πρωινού γεύματος, τη λιγότερο συχνή κατανάλωση μικρογευματιδίων και τη μειωμένη συνολική συχνότητα γευμάτων. Διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων -αν και όχι τόσο ισχυρές- παρατηρήθηκαν επίσης σε άλλες διατροφικές συνήθειες, όπως η ποιότητα του πρωινού, των μικρογευμάτων και η κατανάλωση φρούτων – λαχανικών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Τα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία σε σύγκριση με εκείνα με μη-κεντρική παχυσαρκία ανέφεραν μικρότερη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, χαμηλότερη συχνότητα συμμετοχής σε ενεργά παιχνίδια και κυρίως υψηλή συμμετοχή σε καθιστικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο για διατροφικές συνήθειες και κεντρική παιδική παχυσαρκία

Tags: