Εγγραφή Ιατρού

Είσαι γιατρός και θέλεις να εμφανιστείς στο Iatros-online.gr? Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου το συντομότερο!

Ονοματεπώνυμο Ιατρού (*)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (*)

Διεύθυνση ιατρείου (*)

TK ιατρείου (*)

Πόλη ιατρείου (*)

Τηλέφωνο ιατρείου (*)

Ειδικότητα (*)

Συμβεβλημένα ταμεία

 

Εάν ενδιαφέρεστε για προβεβλημένη καταχώρηση*, συμπληρώστε και τα παρακάτω στοιχεία:

 

Ωρες ραντεβου,ωράριο λειτουργίας

Σύντομο Βιογραφικό

Υπηρεσίες

Social media Προφιλ

Όροι Εγγραφής:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα δήλωση είναι νόμιμες, αληθείς και ακριβείς. Κατανοώ ότι το Iatros-online.gr, βασίζεται στη νομιμότητα, την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα δήλωση.Υπογράφοντας παρακάτω [ηλεκτρονική υπογραφή κάνοντας "τικ" στο κουτάκι παρακάτω], δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα αίτηση δεν αντίκεινται στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και γενικότερα στην ιατρική νομοθεσία και δίδω στο Iatros-online.gr την έγκρισή μου, η οποία είναι έγκυρη εκτός και αν ανακληθεί εγγράφως από εμένα, να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται όλα τα καταχωρημένα στην παρούσα αίτηση δεδομένα και πληροφορίες που με αφορούν, για σκοπούς προώθησης του ιατρείου μου και εύρεσης νέων ασθενών.

Συμφωνώ και αποδέχομαι τους παραπάνω όρους* Η προβεβλημένη καταχώρηση συνεπάγεται με ένα ετήσιο κόστος προβολής μετά από επικοινωνία μαζί σας.